Legionellabeheersing voorkomt gezondheidsrisico’s door besmetting waterleiding

Legionellabeheersing voorkomt besmetting van uw waterleiding met alle gezondheidsrisico’s van dien. Westerdijk is erkend en gecertificeerd voor vakkundige beheersing van legionella. Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan uw zorgplicht. U bent ervan verzekerd dat u aan alle verplichtingen hebt voldaan om te zorgen voor gezond leidingwater.

Waaruit bestaat legionellabeheersing?

Legionellabeheersing bestaat in de eerste plaats uit een analyse van uw leidingwatersysteem. Hiermee brengen wij mogelijke risico's in kaart. Onze gecertificeerde monsternemers inspecteren uw leidingwaterinstallatie volgens wettelijk vastgestelde checklists. Vervolgens stellen wij een beheersplan op. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan.

Zorgplicht

Ondernemingen en organisaties met veel gebruikers zijn volgens het Waterleidingbesluit verplicht om aan eisen voor legionellabeheersing te voldoen. Denk hierbij aan zorginstellingen, scholen, azc’s, zwembaden, recreatiebedrijven en havens. Sommige bedrijven en organisaties zijn verplicht om een uitgebreide risicoanalyse uit te laten voeren, andere kunnen volstaan met een beperkte risicoanalyse. Ook als legionellabeheersing voor u niet verplicht is, kan het uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen goed zijn om aan legionellabeheersing te doen. Wilt u weten welke wetten en regels er voor u gelden? Neem dan contact op met de specialisten in legionellabeheersing van Westerdijk.

Neem contact op